AVANTAJLAR

ODA KAYIT BELGESİ
Üyelere vize ve pasaport işlemleri için konsolosluklara, iş yeri açma ruhsatları için ilgili belediyelere, kredi işlemleri için Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri’ne ve bankalara, sicil işlemleri için Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil departmanına ya da herhangi bir resmi kuruma verilmek üzere üye olduklarına dair ilgili oda belgesi düzenlenir.

VİZE FORMU
Esnaf Sicil kaydıyla ilgili olarak her 5 yılda bir yapılması gereken vize işlemi için ilgili form Esnaf Sicile verilmek üzere Odamızca doldurulup onaylanır.

TERAZİ KONTROLLERİ
2 yılda bir periyodik olarak yapılması gereken terazi kontrolleri Adana Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün görevlendirmiş olduğu bir kontrolörce Oda’mızda yapılmaktadır. Kontrol günleri ve saatleri üyelere, Odamız toplu kısa mesaj servisi ile bildirilmektedir.

Oda sekretaryasından da terazi kontrolüne ilişkin beyanname doldurulması ile ilgili ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz.

BAĞ-KUR İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ
Gerek sağlık karnesi işlemleri gerekse emeklilik işlemleri sırasında söz konusu Bağ-Kur formlarındaki ilgili alanlar tarafımızdan doldurulmak suretiyle onaylanır.

DANIŞMANLIK HİZMETİ
Her türlü mali ve hukuki konularda üyelerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti verilir.

SATIŞ İZİN BELGESİ
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak oda üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesi denetlenir. Bununla ilgili olarak da denetlenen üyeye iş yeri ünvanının ve denetlemenin geçerlilik süresinin belirtildiği satış izin belgesi verilir.

İTHALAT/İHRACAT

İthalat İçin İstenen Belgeler

 1. Gelen malın faturası (proforma fatura)
 2. Giriş beyannamesi

İhracat İçin İstenen Belgeler

 1. Ayar evi raporu(Analiz raporu)
 2. Giden malların faturası

MESAJ SİSTEMİ
Üyelerimiz yıllık küçük bir ücret karşılığında toplu kısa mesaj sisteminden faydalanabilirler.

Cep mesaj sistemiyle ulaştırılan bilgiler

 1. Günlük altın ve döviz fiyatları,
 2. Kan ihtiyacı olan hastalar için aranan kan grubu bilgisi,
 3. Çalıntı mal,ziynet eşyası bilgisi,
 4. Piyasada dolaşan düşük ayarlı, sahte patentli ya da altın olmayan mamüller için uyarı mesajları,
 5. Meslek ile ilgili açılan kursların duyurusu,
 6. Resmi kurumlardan gelen ve üyeleri yakından ilgilendiren konularda uyarı ve bilgi mesajları,
 7. Üyelerin, çalışanlarının ve yakınlarının vefat ilanları.

SİLAH RUHSATI
Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nden silah ruhsatı almak için, Müdürlükçe Adana Kuyumcular Odası’na hitaben üyenin faaliyet durumu hakkında bilgi edinmek üzere yazılmış resmi dilekçe ile Odamıza başvurulur. Üyenin faal olduğunu onaylayan cevabımızı takiben Emniyet Müdürlüğü ilgili işlemleri sürdürür.