ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU

 

Ölçüler ve Ayar Kanunu’nu Okumak İçin Tıklayınız…

 

ADANA KUYUMCULAR ODASI’NA NASIL KAYDOLABİLİRİM?

*Adana Kuyumcular Odası’na nasıl kaydolabilirim?

Üyelik şartları;

a)T.C. vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticaret yapıyor olmak,

b)Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c)Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak,

d)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak,

Bu şartları taşıyan kişiler vergi levhası ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğüne başvurarak Odaya kayıtlarını yaptırırlar.
 

Odamıza kayıt için gereken evraklar;

-Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’den alınacak sicil tasdiknamesi,

-Vergi levhası fotokopisi (kişisel vergi)

-Resim (2 adet)

-İkametgah

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Şahısın kendisi kayıt olmaya gelemiyorsa mutlaka vekaletname gerekir.

Bu belgelerle birlikte odamıza müracaat edildiğinde kayıt yapılmış olunur.Faaliyet belgesi ve üye kimlik kartı üyeye verilir.

*Mesleğimi terkettim ne yapmam lazım?

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 8. maddesine göre;

a)Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar,

b)7. maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar,

c)Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler,

d)Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler,

Bu şartlardan birini taşıyan üyeler Odaya dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını sildirirler.

Ayrıca odadan silinen kayıt Sicil Müdürlüğü’nede bildirilerek sicil kaydının silinmesi sağlanır.
 

*Faaliyet Belgesine ihtiyacım oldu.Ama aidat borcum var belgeyi   nasıl alabilirim?

Esnaf ve Sanatkarlar Kuruluş’unun  maddesine göre; odaya aidat borcu olan üyelere hiçbir hizmet ve belge verilemez.Bu nedenle ancak aidat borcu ödendikten sora Faaliyet belgesi, kapasite raporu vs. gibi belgeler verilir.
 

 * Şahsi vergi mükellefiyetim sona erdi.Ancak; Kuyumcular Odası’ndan kaydımı sildirmedim aidat borcum çıkar mı?

Evet odaya müracaat etmeniz ve vergi mükellefiyetinizin  sona  erdiğini belgelendirmeniz lazım.Aksi takdirde üyeliğiniz pasif dahi olsa aidat borcunuz birikir.