02/11/2018
2840

YILLIK İŞLETME CETVELİ

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 1. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların, aynı kanunun 5. maddesine göre bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini her yıl sonu itibariyle en geç 4 (dört) ay içinde İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Sanayi sicil Belgesine sahip işletmelere kolaylık olması açısından, her yıl Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunlu olan Yıllık İşletme cetveli http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra girilebilmektedir.

2015 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde (2016 yılı Nisan ayı sonuna kadar) vermeyen firmalara 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. maddesi gereği 881,00TL (sekiz yüz seksen bir türk lira) idari para cezası uygulanacaktır.