02/11/2018
146

TÜRKİYE KUYUMCU MESLEK KURULUŞLARI KANUNU TEKLİFİ TASLAĞI