02/11/2018
1428

TÜRKİYE KUYUMCU MESLEK KURULUŞLARI KANUNU TEKLİFİ TASLAĞI