02/11/2018
1125

TÜRKİYE KUYUMCU MESLEK KURULUŞLARI KANUNU TEKLİFİ TASLAĞI