02/11/2018
17

TÜRKİYE KUYUMCU MESLEK KURULUŞLARI KANUNU TEKLİFİ TASLAĞI