11/03/2019
3503

ÖLÇÜ/TARTI ALETLERİNİN 28.02.2019 TARİHİ İTİBARİ İLE 90 GÜN SÜRE BOYUNCA CEZASIZ OLARAK MUAYENE YAPTIRILMASI

28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı resmi gazete'de yayımlanark yürürlüğe giren maden kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunla,3516 sayılı ölçü ve ayar kanunu geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.

 

bu muafiyet ile 01/12/2018 tarihinden önec damgası kopmuş,bozulmuş,damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları,28.02.2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre il sanayi ve teknoloji müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarark ölçü aletini kullanabileceklerdir.