02/11/2018
1036

KUYUM İMALATINDA FİRE ORANLARI

KUYUM İMALATINDA FİRE ORANLARI

Sektörümüze ilişkin olarak Altın imalatı esnasında oluşabilecek fire ve zayiat oranlarına ilişkin çalışmamız tamamlanmıştır.

Kuyumculukta imalat farklı yöntemlerle yapılmakta olup her ürünün kendine özel imalat aşamaları bulunmaktadır.Bu aşamalar üretici firmanın kendi üretim yöntemleri ve ürün kalitesi tercihine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilmektedir.

Genel imalat yöntemlerine göre başlıklar aşağıdaki gibidir;

1-Tamamen el(geleneksel yöntemler) ile üretilen ürünler,

2-Makine ile üretilen ürünler,

3-Döküm tekniği kullanılarak üretilen ürünler.
 

Yukarıda belirtilen imalat yöntemlerinin ana başlıklarının altında imalat sırasında imal edilecek ürüne göre aşağıda belirtilen işlem ve aşamaların birkaçı veya tamamı uygulanmaktadır.

a)ERİTME İŞLEMİ

 Bu işlemde imal edilecek ürüne ve üreticinin kullanmakta olduğu tekniklere göre maden 1 veya (işlem sırasında oluşan artıkların tekrar kullanılabilmesi için) 1’den fazla eritme işlemine tabi tutulabilmektedir.Bu durum oluşan firenin artmasına neden olur.

22 ayar ‰1,50gr

18 ayar ‰2,00gr

14 ayar ‰2,50gr fire oluşur


b)DÖKÜM İŞLEMİ 

Bu işlemde imal edilecek ürüne ve üreticinin kullanmakta olduğu tekniklere göre maden 1 veya (işlem sırasında oluşan artıklar tekrar eritilerek kullanılabilmesi için)1 den fazla döküm işlemine tabi tutulabilmektedir.Bu durum oluşan firenin artmasına neden olur.

22 ayar ‰1,50gr

18 ayar ‰2,00gr

14 ayar ‰2,50gr fire oluşur
 

c)SİLİNDİR VE HADDELEME İŞLEME

Bu işlemde imal edilecek ürüne ve üreticinin kullanmakta olduğu tekniklere göre maden 1 veya(işlem sırasında oluşan artıklar tekrar eritilerek kullanılabilmesi için) 1’den fazla silindir ve haddeleme işlemine tabi tutulabilmektedir.Bu durum oluşan firenin artmasına neden olur.

22 ayar ‰0,60gr

18 ayar ‰1,00gr

14 ayar ‰1,30gr fire oluşur
 

D)ŞEKİL VERME -PRES-FORM İŞLEMLERİ

Bu işlemde imal edilecek ürüne ve üreticinin kullanmakta olduğu tekniklere göre maden 1 veya (işlem sırasında oluşan artıklar tekrar eritilerek kullanılabilmesi için) 1’den fazla işleme tabi tutulabilmektedir.Bu durum oluşan firenin artmasına neden olur.

22 ayar ‰0,80gr

18 ayar ‰1,00gr

14 ayar ‰1,20gr fire oluşur

E)TEZGAH AŞAMASI

22 ayar ‰2,00gr

18 ayar ‰3,00gr

14 ayar ‰3,50gr fire oluşur
 

F)CİLA İŞLEMİ

Bu işlemde imal edilecek ürüne ve üreticinin kullanmakta olduğu tekniklere göre maden 1 veya 1’den fazla cila işlemine tabi tutulabilmektedir.Bu durum oluşan firenin artmasına neden olur.

22 ayar ‰6,00gr

18 ayar ‰7,00gr

14 ayar ‰8,00gr fire oluşur

 G) KALEM ATMA İŞLEMİ

22 ayar ‰0,80gr

18 ayar ‰1,00gr

14 ayar ‰1,20gr fire oluşur


GERİ KAZANMA(RAMAT) İŞLEMİ

Kuyumculuk mesleğinde imalat aşamasında yerlere dökülen altın tozları,altın temizliğinde kullanılan su,asit,yağ kimyasallar gibi artıklarla ramat denilmektedir, toplanıp biriktirilen bu ramatlar geri kazanım işlemine tabi tutulmaktadır.Geri kazanım(ramat) işleminin sonunda yaklaşık olarak %40-50 oranında altın geri kazanılmamış olup zayi olarak kabul edilir.

ÖRNEK:Tamamen el(geleneksel yöntemler) ile üretilen ürünler için aşağıdaki aşamalar kullanılmaktadır.
 

ERİTME İŞLEMİ

22 ayar ‰1,50gr

18 ayar ‰2,00gr

14 ayar ‰2,50gr fire oluşur


SİLİNDİR VE HADDELEME İŞLEMİ

 22 ayar ‰0,60gr

18 ayar ‰13,00gr

14 ayar ‰1,30gr fire oluşur

 
TEZGAH AŞAMASI

 22 ayar ‰2,00gr

18 ayar ‰3,00gr

14 ayar ‰3,50gr fire oluşur


CİLA İŞLEMİ

22 ayar ‰6,00gr

18 ayar ‰7,00gr

14 ayar ‰8,00gr fire oluşur
 

KALEM ATMA İŞLEMİ

 22 ayar ‰0,800gr

18 ayar ‰1,00gr

14 ayar ‰1,20gr fire oluşur

Toplam 1 kg 22 ayar ürünün imlatı sırasında oluşan fire miktarı 10,90gram olarak örneklenebilmektedir.

ÖRNEK 2: Makina ile üretilen ürünler için aşağıdaki aşamalar kullanılmaktadır.


ERİTME İŞLEMİ

22 ayar ‰1,50gr

18 ayar ‰2,00gr

14 ayar ‰2,50gr fire oluşur


SİLİNDİR VE HADDELEME İŞLEMİ

22 ayar ‰0,60gr

18 ayar ‰1,00gr

14 ayar ‰1,30gr fire oluşur


ŞEKİL VERME-PRES-FORM İŞLEMLERİ

22 ayar ‰0,80gr

18 ayar ‰1,00gr

14 ayar ‰1,20gr fire oluşur


TEZGAH AŞAMASI

 22 ayar ‰2,00gr

18 ayar ‰3,00gr

14 ayar ‰3,50gr fire oluşur


CİLA İŞLEMİ

22 ayar ‰6,00gr

18 ayar ‰7,00gr

14 ayar ‰8,00gr fire oluşur
 

KALEM ATMA İŞLEMİ

22 ayar ‰0,80gr

18 ayar ‰1,00gr

14 ayar ‰1,20gr fire oluşur

Toplam 1 kg 22 ayar ürünün imalatı sırasında oluşan fire miktarı 11,70gram olarak örneklenebilmektedir.


ÖRNEK 3:Döküm yöntemi ile üretilen ürünler için aşağıdaki aşamalar kullanılmaktadır.


ERİTME İŞLEMİ

22 ayar ‰1,50gr

18 ayar ‰2,00gr

14 ayar ‰2,50gr fire oluşur


DÖKÜM İŞLEMİ

 Bu işlemde imal edilecek ürüne ve üreticinin kullanmakta olduğu tekniklere göre maden 1 veya 1’den fazla döküm işlemine tabi tutulabilmektedir.

22 ayar ‰1,50gr

18 ayar ‰2,00gr

14 ayar ‰2,50gr fire oluşur
 

TEZGAH AŞAMASI

22 ayar ‰2,00gr

18 ayar ‰3,00gr

14 ayar ‰3,50gr fire oluşur
 

CİLA AŞAMASI

22 ayar ‰6,00gr

18 ayar ‰7,00gr

14 ayar ‰8,50gr fire oluşur