02/11/2018
1397

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

03.08.2016 tarih ve ve 6736 sayılı”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun” 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Söz konusu kanunla 2016/Haziran  Ayı/Dönemi ve önceki Aylara/Dönemlere ait ödenmeyen Sigorta primleri,Damga vergi,İdari para cezası ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları 6736 sayılı kanuna göre en son 31/10/2016 tarihine kadar(bu tarih dahil), başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi halinde borçlar,borçluların talepleri doğrultusunda peşin veya en fazla 18 taksitle ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar yapılandırılacağı hüküm altına alınmıştır.