10/06/2021
1362

7326 Sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırması Hk.

Esnafımızın bilgisine !

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Resmi gazete linki aşağıda yer almaktadır.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm