02/11/2018
1802

6764 sayılı Kanun

28 Aralık 2016 tarihinde MEB’nda düzenlenen 28. Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında,6764 sayılı Kanunla birlikte mesleki eğitimde yapılan düzenlemeler istişare edilmiştir.

Buna göre;

*Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmış olup bundan böyle çıraklık eğitimine ilişkin hizmetler Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülecektir.

*Mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran çırak öğrenciler, Bakanlıkça belirlenecek fark dersleri öğrenimleri süresince vermeleri ya da ustalık belgelerini aldıktan sonra  açıköğretim lisesi yoluyla tamamlamaları gerekmektedir.

*Hali hazırda çıraklık eğitimine devam edenler, mevcut   programlar ve mevzuata göre öğrenimlerini tamamlayacaktır.

*Önceki öğrenmelerin tanınarak belgelendirilmesi  (geçmişle ilgili meslekte çalışmışlığın belgelendirilmesi ve doğrudan Kalfalık/ustalık sınavına girilmesi) ile ilgili hususlar yeniden düzenlenecektir.

*Çıraklık eğitiminin kalfalık sürecini kapsayan dönemi de 5510 sayılı ‘’Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. Maddesinin (b) bendine göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamına alınmıştır.

*2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere; yirmiden az personel çalıştıran işletmelerde eğitim gören mesleki eğitim merkezi öğrencilerine ödenen ücretin (asgari ücretin net tutarının yüzde otuzu) üçte ikisi devlet katkısı olarak ödenecektir.Belirtilen sürenin 5 eğitim öğretim yılına kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.