ÜYELİK KOŞULLARI

ÜYELİK KOŞULLARI

  1. Türkiye’de sanat ve ticaret yapıyor olmak
  2. Vergi mükellefi olmak
  3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.

ODAYA KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

  1. Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi( Esnaf Sicil kaydı yapılmadan Oda’ya kayıt yapılamaz)
  2. Vergi levhası fotokopisi
  3. İkametgah Belgesi
  4. Nüfus sureti
  5. 3 adet fotoğraf
  6. Öğrenim belgesinin fotokopisi

ile odaya kayıt için müracaat edilir. Bu kişilerle ilgili üyeliğe kabul kararları Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda alınır.

Odaya kayıt için istenen belgeler şahsen ya da vekalet eden kişi tarafından vekaletname ile birlikte getirmelidir.